VANDRERUTER To rundture på skrænterne ved Klintebjerg (2,2 og 5 km)

Fra Klintebjergs skrænter har du panoramaudsigt til havet på tre sider. Blå rute er 2,2 km og gul rute er 5 km

Klintebjerg er et klassisk, smukt istidslandskab i Odsherred med udsigter over Kattegat. Her kan du se to turforslag. Begge ruter er lavet af Danmarks Naturfredningsforening, der arbejder på en stor naturfredning af hele området.

Fakta om turene

 • Parkering: Klintvej 2, 4500 Nykøbing Sjælland
 • Blå rute: 2,2 km (rundtur)
 • Gul rute: 5 km (rundtur)
 • Ingen af ruterne egner sig til barnevogn.

3 spørgsmål om Klintebjerg

+ Hvilke planter kan jeg finde?

Ruten går langs de fugtige, kølige nordskrænter, hvor du kan finde mange forskellige planter, som også trives på enge og fugtige overdrev:

 • Dunet vejbred
 • Hulkravet kodriver
 • Hjertegræs
 • Blåhat
 • Smalbladet klokke

+ Hvilke dyr kan jeg møde?

Sommerfugle elsker de blomsterrige bakker – 22 forskellige dagsommerfugle er her.

De tørre, solbeskinnede bakker er ideelle levesteder for:

 • Markfirben
 • Hugorm
 • Snog
 • Stålorm

Den rødryggede tornskade er her også: Den spejder efter padder og krybdyr, som den spidder på tornene af slåen, tjørn og hunderoser.

+ Hvem har adgang her?

Området er åbent for alle, og du er velkommen. Der er fri færdsel langs stranden og på vejene døgnet rundt. Fra 1. april til 30. september skal hunde holdes i snor.

Find ruterne på kort her

Du kan nemt få ruterne ind på din mobil:


Hent blå rute (2,2 km rundtur) som pdf

Hent gul rute (5 km rundtur) som pdf

Bakkerne er formet af istiden

Hele området Klintebjerg har engang været en ø i Kattegat. Bakkerne består af smeltevandsgrus og kalksten, som blev båret hertil fra Skåne under istiden.

Leg med sten

Klint strand er en stenstrand, og i 2010 lavede den tyske kunstner Udo Leis en række zen-agtige stensøjler på stranden. Nu gør mange besøgende ham kunsten efter og bygger stensøjler. Blæst og bølger ændrer hele tiden på stensøjlerne: Naturkunst i samspil med naturen.

Fang din aftensmad

Der gror meget tang på stenrevene ved Klintebjerg. Her søger ørred, hornfisk og torsk efter føde, så er du lystfisker, kan du være heldig at fange aftensmaden med hjem. På pletter med sandbund kan du fange ising, rødspætte og skrubbe.

MERE OM DANMARK

Click here to add your own text